Tips particulieren

Het laatste deel van deze blogreeks sluiten we af met fiscale eindejaarstips voor particulieren. We gaan in op zaken die goed zijn om nu nog te regelen en we bespreken wat de belangrijkste wijzigingen zijn in 2022. Het is een vrij uitgebreide lijst, maar mocht je nog vragen hebben omtrent andere zaken, neem dan gerust contact met ons op. Dat mag uiteraard ook als je meer uitleg wilt over wat we hieronder bespreken.  

1. Schijven en aftrekposten in de inkomstenbelasting per 2022

In 2022 gaan de belastingtarieven inkomstenbelasting iets omlaag ten opzichte van de tarieven in 2021. In 2022 is het belastingtarief in de eerste schijf gelijk aan 37,07% (was in 2021 nog 37,10%) Het tarief in de tweede belastingschijf blijft onveranderd op 49,5%.

Voor aftrekposten wordt het aftrektarief afgebouwd van 43% naar 40%. Voor particulieren gaat het om de aftrek van de eigenwoningrente en de persoonsgebonden aftrekposten: dat

zijn partneralimentatie, giften, zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapte kinderen, en scholingskosten. Voor IB-ondernemers zijn er drie aftrekposten uitgesloten van het lagere aftrektarief, namelijk: premies voor lijfrenten, premies voor een

arbeidsongeschiktheidsverzekering en de toevoegingen aan de oudedagsreserve. Deze aftrekposten kunnen  (bij een inkomen boven de € 69.398) tegen het toptarief van 49,5% in aftrek worden gebracht. De vermindering van het aftrektarief houdt in dat je minder belastingvoordeel op je aftrekposten hebt. Door deze zover mogelijk naar voren te halen (naar 2021), kun je de schade beperken. Wij kijken graag met je mee!

2. Box 3 heffing in 2022: check je spaarrekening

De box 3 heffing (de vermogensrendementsheffing ofwel ‘spaartaks’) is gebaseerd op forfaitair rendement, dat wil zegen: fictief rendement. Om de aanname van dit rendement meer in lijn te krijgen met de daadwerkelijk opbrengsten, is dit rendement de laatste jaren genuanceerd. Voor zowel het spaardeel als het beleggingsdeel wordt een forfaitair rendement berekend, afgeleid uit het in het verleden behaalde rendement. Het rendement op het spaardeel is voor 2022 vastgesteld op -0,01 % (dit was 0,03%). Het rendement voor spaargeld daalt dus voor het eerst in de geschiedenis onder het nulpunt. Het rendement op beleggingen wordt verlaagd naar 5,53 %. Groen beleggen levert veel belastingvoordeel op, zo kunnen partners een gezamenlijke vrijstelling krijgen tot een waarde van € 122.430. De Belastingdienst stelt hier echter wel strenge eisen aan. Er is ook een andere vorm van beleggen mogelijk. Je kunt namelijk je spaargeld onderbrengen in een BV of een fonds voor gemene rekening. Hiermee verplaats je de heffing naar de goedkopere box 2 van de inkomstenbelasting. Vind je de box 3 heffing verwarrend? Vraag je je af welk vermogen je mee moet nemen en welke schulden je af kunt trekken? Wil je weten hoe het zit met belasting op beleggingsrendement of wil je meer weten over groen beleggen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. 

3. Boxhoppen: voordelig, maar riskant

Boxhoppen betekent dat het vermogen wordt overgeheveld van box 3 naar box 1 of 2 en na een periode van minimaal 6 maanden en 1 dag na 1 januari weer terugkeert in box 3. Stel dat een ondernemer zijn privé spaargeld kort vóór de peildatum

van 1 januari  naar zijn eenmanszaak in box 1 of zijn BV in box 2 overboekt, vermijdt hij de zware belastingheffing over het rendement op dat spaargeld in box 3. Maar, let wel: de wetgever stelt strenge eisen aan dit overhevelen. Wanneer een vermogensbestanddeel rondom de peildata voor de vermogensrendementsheffing vanuit box 3 naar box 1

of 2 wordt overgebracht én niet langer dan zes aaneengesloten maanden dienstbaar is aan het verwerven van inkomen in die andere box, wordt tot de grondslag van beide boxen gerekend. Dat betekent dubbele belastingheffing!

4. Aangepaste hypotheekrenteaftrek en eigenwoning farfait

De hypotheekrenteaftrek wordt sinds 2020 versneld afgebouwd, in stappen van 3%. Voor 2021 geldt een aftrek van 43%, volgend jaar is dat 40%. Om dit de compenseren wordt het eigenwoningforfait verlaagd. Als het saldo van het eigenwoningforfait minus de hypotheekrenteaftrek positief is, wordt dit bedrag niet tot het inkomen gerekend. Ook deze regeling gaan ze gefaseerd (over dertig jaar) afschaffen. In 2021 was het percentage 90%, in 2022 wordt dit door de gefaseerde afschaffing 86,67 %.

5. Betaal (hypotheek)rente zes maanden vooruit!

Zal je belastingdruk in box 1 in 2022 lager zijn dan dit jaar? Betaal dan de (hypotheek)rente op je eigen woning of hoofdverblijf nog dit jaar vooruit. De renteaftrek staat nu namelijk nog op 43 % en wordt in 2022 verlaagd naar 40 %. Vooruitbetaalde rente die (contractueel) betrekking heeft op de periode tot 30 juni 2022 is in 2021 volledig aftrekbaar. Door de (hypotheek)rente dit jaar vooruit te betalen, krijg je eerder en meer belasting terug over de vooruitbetaalde rente.

6. Elektrische auto? Koop hem nog vóór 2022!

Rijd je meer dan vijfhonderd kilometers voor privégebruik met je auto van de zaak? Dan leidt dit tot een bijtelling. Voor een nieuwe elektrische auto geldt hiervoor een verlaagd tarief (12 % tegen 22% voor een ‘normale’ auto). In 2022 wordt dit tarief 16%. Ook de cataloguswaarde voor deze aantrekkelijke bijtelling wordt lager. Het kabinet bouwt de voordelen van het aanschaffen van een elektrische auto dus steeds verder af. De reden hiervoor is de aanname dat in 2026 het aanbod van betaalbare elektrische auto’s dusdanig groot zal zijn, dat de voordelen mogen vervallen. Was je van plan om korte termijn een elektrische auto van de zaak aan te schaffen? Dan is het verstandig om dat nog voor het einde van het jaar te doen.

7. Zijn je huwelijkse voorwaarden nog actueel?

De huwelijkse voorwaarden worden vaak bij een huwelijksvoltrekking opgesteld en daarna als vaststaand gegeven aanvaard. Toch kan er na verloop van tijd heel veel in je situatie veranderen, waardoor je ook je huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden beter aan kunt passen. Heroverweeg de voorwaarden sowieso als er sprake is van een verandering in de familie- of gezinssituatie of bij een aanzienlijke verandering in het vermogen.

8. Regel je aftrek partneralimentatie dit jaar nog

De tariefwijziging in de IB heeft ook flinke gevolgen voor de aftrek van partneralimentatie. Waar de ex-echtgenoot die partneralimentatie betaalt deze nu nog tegen 43 % in aftrek kan brengen, loopt dit de komende jaren terug naar 37,05 %. In 2022 gaat het om 40%. In sommige gevallen is bij de vaststelling van de partneralimentatie rekening gehouden met dit fiscale voordeel. Dat is vervelend, want de fiscale voordelen van de aftrekpost worden de komende jaren fors minder. Informeer je ex-partner dus zo snel mogelijk over de nieuwe tarieven en welke consequenties dat voor jou heeft. Wellicht kunnen jullie de alimentatie herzien. Is dit onbespreekbaar? Het is ook mogelijk om de alimentatieplicht af te kopen en deze dit jaar nog volledig in box 1 tegen 49,5 % in aftrek te brengen. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

9. Schenken: voordeliger dan nalaten

Geld schenken is niet alleen veel leuker dan nalaten, het is fiscaal gezien ook veel voordeliger. Het kost namelijk veel minder belasting. Ouders of grootouders die in jaarlijkse termijnen een schenking doen aan hun kinderen of kleinkinderen profiteren elk jaar van een schenkingsvrijstelling. Door de coronacrisis is deze vrijstelling eenmalig met € 1000 verhoogd. 

10. Middeling: een onverwachte teruggaaf van belasting

Heb je door de crisis de afgelopen jaren een wisselend inkomen gehad in box 1? Dan heb je mogelijk recht op een onverwachte belastingteruggave. Door het inkomen te middelen (gelijkelijk verdelen) wordt de belasting herrekend op basis van het gemiddelde inkomen van drie jaren. Het verschil tussen de geheven en de berekende belasting wordt terugbetaald. 

11. Betaal je premies voor lijfrente op tijd

Een lijfrente is een prima optie om een extra potje voor je oude dag te creëren. Het kan je ook belastingvoordeel opleveren, de hoogte daarvan bepaalt de Belastingdienst op basis van je jaarruimte en reserveringsruimte. Betaal je lijfrentepremies echter wel op tijd (vóór 31 december 2021), anders kun je ze niet meenemen in de aangifte inkomstenbelasting voor dit jaar. 

Wil je geen fiscale tips en trucs missen? Volg ons dan op social media en abonneer je op de nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt!

Aciric- Financiële sparring partner voor het MKB