Op 1 juli 2021 vinden er weer een aantal wijzigingen plaats in regel/wetgeving die wellicht van invloed kunnen zijn op jouw onderneming. 

E-Herkenning aangepast

E-Herkenning is de manier van inloggen voor ondernemers op diverse platforms van de overheid. Hiermee kun je veilig en vertrouwelijk gegevens uitwisselen met de Digitale Overheid. Vanaf 1 juli 2021 stopt het betrouwbaarheidsniveau EH1. De leveranciers van de E-Herkenning zullen je op de hoogte brengen van dit gegeven en een eventuele upgrade aanbieden. Dit moedigen wij aan. Mocht je nog geen E-Herkenning hebben, dan kun je deze aanvragen via een van de diverse leveranciers.

Uitstel van betaling (vanwege de corona crisis)

Vooralsnog is het nog mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen voor aanslagen van de Belastingdienst. Indien je vóór 1 juli nog uitstel van betaling aanvraagt of verlengd, zal het uitstel worden meegenomen in de betalingsregeling welke per 1 oktober 2022 gaat starten en maximaal 5 jaar gaat duren. Voorwaarde hierbij is dat je vanaf 1 juli 2021 alle inkomende aanslagen wel gaat betalen. In de loop van juli en verder zul je van de Belastingdienst een betalingsvoorstel krijgen.
Check dus of je op dit moment een uitstel van betaling hebt die loopt tot 1 juli 2021. Zo niet, vraag deze alsnog aan of verleng het uitstel. Neem contact op met ons als je twijfelt.

Dezelfde regels voor bestuur en toezicht

De regels omtrent bestuur en toezicht verschillen per rechtspersoon (BV, NV, Stichting, Vereniging, etc). Vanaf 1 juli 2021 gaat dit veranderen en zijn deze regels voor iedere rechtspersoon hetzelfde. Mocht je deze regels niet naleven, dan kun je persoonlijk toch aansprakelijk worden gesteld.

Nieuwe BTW-regels voor E-commerce in EU-landen

Vanaf 1 juli 2021 zullen er wijzigingen plaatsvinden in de BTW op verkopen aan consumenten in andere EU-landen via bijvoorbeeld webshops. Mocht je omzet aan consumenten in het buitenland de € 10.000,- overstijgen, dan zul je het BTW tarief moeten overnemen uit het desbetreffende land. Ook de verantwoording van de BTW-afdracht veranderd. Mocht je een webshop hebben en denk je hiermee te maken krijgen, laat het ons dan weten vóór 1 juli.

Voor zover de wijzigingen per 1 juli 2021. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, laat het ons gerust weten.